Marka Deneyim Etkinlikleri

Hedef kitleye ulaşmak adına kurumsal firmalar tarafından benimsenen marka deneyim etkinlikleri, etkileyici ve işlevsel olma yönleriyle iletişimin temelini oluşturur.

Marka ve kullanıcıları arasında veya marka ile kullanıcı potansiyeli taşıyan kitle arasında güçlü bir bağ oluşturulması bu etkinlikler sayesinde mümkün olmaktadır. Ancak marka deneyim etkinliklerinin organizasyonunda, profesyonel bir tasarım ve işlevsel bir kullanım sunulmadığı takdirde istenen iletişim köprüsü ve algının oluşması zorlaşabilir. Bu nedenle marka deneyim etkinlikleri ile kitlesine hitap etmek isteyen firmaların, bu etkinlikler konusunda profesyonel bir destek alması gerekir. 

Escapist tarafından profesyonel organizasyonlarda lansman, tanıtım ve pazarlama kategorilerine yönelik gerçekleştirilen marka deneyim etkinlikleri, markanın hedef kitle ve potansiyel hedef kitlesiyle üst düzey bir iletişim kurmasını sağlar. Kurumsal firmaların bilhassa ürün tanıtım ve ürün deneyimi konusunda yaptığı yatırımlar, sektörel tecrübe ve bilinirlik oranını doğrudan etkilemektedir. Ancak her tanıtım – lansman faaliyetinin maksimum verimle gerçekleşmesi de bütçeyle doğru orantılıdır. Escapist; marka deneyim etkinliklerinde üst düzey tasarım ve donanım sağlarken bu hizmetleri optimal yatırım maliyetleriyle gerçekleştirmektedir.

Son dönemin getirdiği izole şartların marka deneyim etkinliklerine etkisi kısıtlayıcı yönde oldu. Dolayısıyla kurumsal firmaların ve ticari şirketlerin, tanıtım-lansman odaklı marka deneyim projelerinde bir dönüşüm gerçekleşti. Escapist bu dönüşüm sürecine en hızlı şekilde adapte olarak var olan online etkinlik ve online marka deneyimi hizmet kategorilerini geliştirmiş, bu süreç içerisinde de verimli PR çalışmalarının yürütülmesini sağlamıştır.

Marka deneyimlerinin kitlesel hitaba uygun şekilde online platformlara entegre edilmesi için çalışmalarını sürdüren Escapist, hem fiziksel deneyim platformlarıyla hem de online marka deneyim modellemeleriyle, kitlesel iletişim alanındaki yatırımların maksimum verim almasını sağlar. Böylece yüksek bütçeli reklam yatırımlarının aksine, makul yatırım ölçütleriyle sağlanan PR çalışmaları, marka deneyiminden optimum dönütün alınmasını garanti etmektedir. Ayrıca özgün ve yaratıcı tasarım ekibi tarafından koordine edilen deneyim etkinliklerinde, her marka kendine özgü tanıtım-lansman çizgisini belirleyebilir.

Kurumsal firmaların, hedef kitlelere yönelik olarak geliştirdiği stratejiler içinde en mühim kaynaklar arasında yer alan marka deneyim etkinliklerinin, yetkin kurumlar tarafından organize edilmesi gerekir. Bunun sebebi yatırım bütçesinin değerlendirilmesi ve hedef – potansiyel hedef kitlelerin marka deneyimine yönelik görüşünü pozitif yönlü arttırma konusunda deneyimli kurumların avantajlı olmasıdır. Escapist aracılığıyla marka deneyim etkinliklerinin organize edilmesini sağlayan kurumlar, etkinlik sonrası dönüt değerlendirmelerinde başarılı sonuçlar elde etmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir