2022 Yılında Online Etkinliklerin Yeri ve Önemi

Milenyum çağının ilk çeyreği tamamlanırken, küresel piyasada hatırı sayılır hacimlere ulaşan markaların gelecekte benimseyeceği yegane pazarlama ve etkileşim faaliyetleri arasında online etkinlikler yer almaktadır. Dijital platformların her geçen saniye farklı boyutlara evirildiği online etkinlik dünyası; elbette reklam, tanıtım ve pazarlama alanlarında da hakimiyeti ele geçirmiş durumda.

Peki, online etkinliklerin 2022 yılı için ön görülen yetkinliği ne boyutta olacak? Bu sorunun en net cevabı elbette uygulama aşamasından sonra verilebilir ancak, şu anki veriler ışığında; bu etkili yetkinlik hem 2022 yılında hem de takip eden yıllarda online etkinliklerde kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Bilhassa son dönemin getirdiği çalışma düzeni ve alışveriş alışkanlıklarının bir sonucu olarak, dijital platform algısının hedef kitlelerin bile dışına taşmış olması; bu durumun en net göstergesidir.

Online etkinliklerin, markalaşma hamleleri arasında hizmet ettiği en mühim kategoriler arasında iki tanesi maksimum verim potansiyeli taşır. İlkinde çalışma alanının gerekliliklerini ve çalışan potansiyelini test imkanı sunan, ancak bunu eğlenceli ve soft bir şekilde yapan online etkinlik modeli; yönetim ve çalışan arasındaki ilişkinin kuvvetlenmesine olanak sağlar. Aynı zamanda iş arkadaşları ve ast-üst ilişkileri disipliner yapıdan kopmadan eğlenceli bir hal alabilir.

Online etkinlik uygulamalarının ikinci maksimum verim kategorisi 2022 yılı ve sonrası için etkileşim ölçütü olarak gösterilir. Hedef kitle ve marka arasında, hedef dışı kitleye bakış ve markanın bakış açısı arasında güçlü bir köprü görevi gören online etkinlikler; marka deneyimi yaşayan hedef kitlenin, bu deneyimden mutlu ayrılmasını sağlar. Ancak temel işlevi hedef kitle ve marka arasında tespit – tanıtım – pazarlama üçgeninin sınırlarını çizmektir. Bu sayede profesyonel şekilde tanıtım – lansman etkinliği düzenleyen markalar, online etkinliklerden mutlu ayrılan potansiyel kitleye karşı aslında profesyonel bir PR operasyonu yürütebilir.

Profesyonel pazarlama ve PR çalışmalarının yürütülebilmesi için, online etkinlikler de dahil olmak üzere tüm marka deneyimleme çalışmalarının, alanının en iyisi markalar tarafından tasarlanması gerekir. Böylece online etkinlik alanına ayrılan bütçenin kapsama göre en minimum düzeyde ve işleve göre en maksimum düzeyde olması sağlanır.

Veri değerlendirmelerinin yapılabilmesi için kayıt toplama ve saklama amacı olan markaların, diledikleri tasarımla etkinliklerini sunabilmesi bu yolla mümkündür. Escapist tarafından hazırlanan modern online etkinlik serileri, tüm bu kategorilerin beklentileri karşılayacak şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir