Etkinlikler

Yeni Nesil Şirket İçi Etkinlikler

Şirket içi etkinliklerin kurumsal yönetimler açısından en mühim faydası, personel yetkinliğinin
test edilmesini sağlamalarıdır. Bu bağlamda yapılan etkinlikler ile hem sosyal bağlantıların
güçlenmesi hem de personellere yönelik iletişim, değerlendirme ve tanıma odaklı faaliyetlerin
yapılması mümkün hale gelir. Ancak günümüz dünyasında her alanda olduğu üzere çalışma
alanlarında da pek çok kavram ve uygulama evirildiğinden, son dönemin gözdesi yeni nesil şirket
içi etkinliklerdir.
Çalışanlar arasında güçlü grup iletişimi sağlanması, ekip olarak hareket etme bilinci ve sağlam
iletişim bağları kurulması adına gerçekleştirilen şirket içi etkinliklerin sonuçları bu kategorilerden
ibaret değildir. Özellikle etkinlikler söz konusu olduğunda yoğun talep gören
online etkinlik hizmetleri; çalışanların bu kategoriler dışında test edilebildiği, takip edilebildiği ve
eğlenceli ortamlar sunularak rahat çalışma zemini bulabildiği etkinlik çeşitleridir.
Yeni nesil şirket içi etkinlikler arasında online etkinlik projelerinin firmalar tarafından sıklıkla
tercih edilmesinin iki temel sebebi vardır. İlki kurgulanan online oyun ve etkinliklerin özünde,
personellere dair “liderlik vasfı, problem çözme becerisi, iletişim yetisi” gibi yeteneklerin test
edilebilmesini sağlamasıdır. İkinci tercih unsuru ise; işlevsel yönden mükemmel sonuçlar veren
online etkinlik projelerinin, eğlenceli ortamlar yaratmak ve çalışanlar arasında güçlü ilişkiler
kurulması yönünden oldukça etkili olmasıdır. Üstelik farklı etkinlik kategorilerine nazaran bu
etkinlik hizmetleri daha uygun yatırım bütçeleriyle hazırlanabilir.
Verimli bütçe tasarrufuyla üst düzey şirket içi etkinlikler düzenlemek isteyen markalar için,
Escapist tarafından hazırlanan kurum içi etkileşim faaliyetleri ve etkinlikler, maksimum dönüt
pozitifliği sağlamaktadır. Çalışanların rahat ve rekabetçi bir ortamda kendilerini ve rakiplerini
ölçerek yeteneklerini sergiledikleri online platformlar ise yeni nesil şirket içi etkinlikler alanında
öne çıkan tercihlerden biridir.
Ürün yerleştirme tekniklerinin kullanıldığı yeni nesil şirket içi etkinlikler aracılığıyla, personel ve
yönetimin markayla özdeşleşmesi sağlanır. Böylece çalışma alanına yönelik aidiyet duygusu
gelişerek artmaktadır. Son dönem çalışma şartlarının bir sonucu olarak, şirket içi etkileşim
faaliyetlerinin verim düşüşü yaşaması, çalışanlar ve yönetim arasında da bir kopukluğa sebep
olmaktadır. Escapist ayrıcalığıyla çalışma alanına yönelik olarak ve kurumsal kuruluşun
dinamiğine uygun şekilde hazırlanan etkinlikler, bu kopukluğun giderilmesini
sağlar. Ayrıca personeller arası iletişim kuvvetlendiği gibi çalışma alanına dair bağlılık duygusu
da arttırılmış olur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir