Kaçış oyunları

Şirket İçi Etkinlik Alternatifleri

Şirket yönetimi sırasında çalışanlar arasında etkili iletişim zemini oluşturmak ve denetim mekanizmalarını çeşitlendirmek için şirket içi etkinlik en mühim araçlardır. Şirket etkinlikleri ile
yönetim ve çalışan gruplar arasında nitelikli bir iletişim kanalı kurulabildiği gibi özellikle İK
yönetimleri için de güvenilir bir değerlendirme formu edinilebilir.

Etkinlik alternatifleri arasında en çok rağbet gören ve en işlevsel sonuçların elde edildiği
modellemelerin ortak özelliği hedef kazanımlardır. Hedef kazanımlar, İK etkinlikleri ile
ekiplere kazandırılması amaçlanan veya test edilmesi gereken özellikleri temsil eder.

Verimli Çalışma Ortamı İçin Etkinlik Kullanımı

Tekdüze çalışma disiplinleri, çalışanların verimliliği ve yönetimin takip niteliği açısından
negatif bir ortam yaratır. Bunun temel sebebi, iş yaşamına bakışta alışılmış uygulamaların
tükenmeyen döngüsüdür.

İK yöneticileri için basmakalıp yönetim düzenini yıkmanın en verimli yolu şirket
etkinlikleridir. Çünkü ekip içi ve ekipler arası etkileşimde nitelikli iletişim kanallarının
oluşturulması adına etkinlikler ön ayak olur. Aynı zamanda yöneticiler ve çalışanlar arasında
kurulması hedeflenen iletişim ve denetim mekanizmaları için de etkinlik bazlı çalışmalar
yapılır.

Verimli çalışma ortamlarının birincil önceliği, çalışanlar için yalnızca “motamot” görev
bilinci yerine; yaratıcı, faydalı, eğlenceli ve işlevsel bir iş motivasyonu sağlamaktır. Bu
motivasyon kaynaklarının şirket etkinlikleri aracılığıyla sağlanması, İK yönetimleri ve
çalışanlar arasındaki bağlantıların güçlenmesini sağlar.

Çalışanların kendi içindeki rekabet ortamını pozitif şekilde desteklemek, ekipler arası
rekabetin ve çalışanların iş birliğini artırmak gibi özel kazanımlar, etkinlikler aracılığıyla
proje haline getirilebilir. Söz konusu zeminin sağlanması için profesyonel uygulayıcıların
desteğine ihtiyaç duyulur. Çünkü etkinlik projelendirmesi, uygulama metotlarının hayata
geçirilmesi, araç gereç kurulumu ve senaryo oluşturulması gibi kritik unsurlar profesyonel
desteği kaçınılmaz kılar.

Escapist Şirket Etkinlikleri ve Motivasyon Etkisi

Şirket içi etkinliklerin nitelikli çalışma ortamına sunduğu pozitif katkı, yalnızca uygulama
başarısıyla doğru orantılıdır. Uygulamaların kurgusu, senaryosu, gereç tercihleri, yönetim
planı ve katılımcılara yönelik hedef kazanımları profesyonel etkinlik çerçevesinde
gerçekleşmelidir. Ancak bu şekilde şirket etkinlikleri için beklenen dönütler alınabilir.
Dolayısıyla şirket içi etkinliklerin motivasyon alanındaki katkılarını artırmak için etkinliklerin
uzman uygulayıcılardan destek alınarak yapılması önem taşır.

Escapist şirket içi etkinliklere dair sunduğu geniş yelpaze ile yarışmalardan yaratıcı
etkinliklere, bireysel gelişim uygulamalarından iş birlikçi oyunlara kadar sayısız hedef
kazanımını kapsar. Bu sayede İK yönetimlerinin çalışanlar arasında kurmak istediği destek ve planlama iş birliğinden, ekipler arası rekabet kurgularına kadar pek çok kazanım için alternatif
sağlanabilir. Escapist ile şirket etkinlikleri alanında sunulan nitelikli alternatiflere kolaylıkla
erişmek ve daha fazla bilgi almak için hemen formu doldurun!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir