kurumsal motivasyon etkinlikleri

Kurumsal Motivasyon Etkinlikleri

Kurumsal motivasyon etkinlikleri; çalışanlar arası iletişim ve yönetim-çalışan ilişkisini dinamik hale getiren konsept uygulamalardır. Bu uygulamalar sayesinde kurumsal çalışma disiplininin tekdüze karakteristiği yerine verimli bir çalışma ortamı yaratmak mümkündür.

Kurum içi hiyerarşi ve çalışma yoğunluğunun sebep olduğu motivasyon düşüklüğü; kurumsal
çalışma hayatının kronik sorunlarından biridir. Bu soruna yönelik geliştirilen en verimli
çözümlerin başında kurumsal motivasyon etkinlikleri yer alır.

Çeşitli organizasyonlar, katılımcı odaklı yarışma ve kurgu ortamlar sayesinde çalışanlar için
iletişimin ve ilginin artırıldığı bir zemin yaratmak mümkündür. Kurumsal motivasyon
etkinlikleri sayesinde çalışma hayatına yönelik geliştirilen alışıldık bakış açısı; bambaşka bir
ilgi odağına ve motivasyon kaynağına dönüştürülebilir. Bunu yapabilmek için Escapist gibi
alanın uzmanı bir etkinlik markasından; işlevsel senaryolarla yüklü alternatifler almak
mükemmel bir başlangıç yapmaya yeter!

Takım Çalışmasında Motivasyon Artırma

Takım çalışmasının desteklenmesi tüm İK yönetimleri için asli unsurlardan biridir. Çünkü
şirket içi dengenin korunması ve verimli çalışma alanının gelişmesi çalışanlarla oluşturulacak
takım ruhuyla doğrudan bağlantılıdır. Her birimin kendi içinde ve diğer birimlerle olan
ilişkisi ancak sağlıklı bir takım çalışmasıyla verimli hale getirilebilir. Bu hissiyatın tüm
çalışanlar için oluşmasında motivasyon artıran şirket içi etkinlikler son yılların en etkin
çalışmalarıdır.

Kurumsal motivasyon etkinliklerinin takım çalışmalarına katkısı, özellikle takım oyunlarıyla
kurgulanan ve ekip organizasyonunun odak noktada olduğu uygulamalarla sağlanır. Takımlar
arası yarışmalardan, ekip içi yaratıcılık etkinliklerine kadar sayısız etkinlikle takım
çalışmasının çalışanlar tarafından benimsenmesi sağlanabilir.
Aslında bu etkinlikler eğlenceli birer eğitim alanına dönüşür ve çalışanların birbirine
duyduğu güveni, takım çalışmasının getirdiği başarıya olan inancını artırır. Takım
çalışmasının bireysel ve bütüncül katkılarının farkında olan Escapist; bu felsefe
doğrultusunda en yaratıcı takım oyunlarını ve şirket içi ekip yarışmalarını çok yönlü
senaryolarla destekler.

Şirket İçi Etkinlikler ve Kurumsal Motivasyon

İK yönetiminde en verimli uygulama metotlarından biri olan şirket içi etkinlikler; nitelikli
çalışmalar sonucu kurumsal motivasyonun mihenk taşını oluşturur. Bu etkinlikler aracılığıyla
çalışanların birbiriyle ve yönetimle olan iş birliği sağlamlaştırılabilir.

Eğlenceli bir ortamda aslında nitelikli bir eğitime tabi tutulan çalışanlar için şirket içi
etkinlikler kurumsal motivasyonun artırılmasını sağlar. Escapist özgün senaryo ve
kurgulardan oluşan etkinlikleri, kaçış oyunları, şirket içi piknik – yarışma düzenlemeleri ve
çeşitli organizasyon hizmetleri sayesinde motivasyon artırma çalışmaları için oldukça farklı
ve etkili bir deneyim sunar. Yenilikçi ve yaratıcı ekibimiz ile tanışmak ve daha fazla bilgi
almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir