İşe Alım Etkinlikleri

Escapist Ayrıcalığıyla İK Etkinlikleri

İK etkinlikleri temelde kurum içi denetim, motivasyon ve ekip iletişimini teşvik odaklı kurgulanır. Öte yandan etkinliklerin en yaygın kullanım alanları arasında oryantasyon süreçleri ve işe alım deneyimleri de yer alır.

Tüm bu hedefler için birbirinden farklı alternatifler ve uygulama konseptleri mevcuttur. Ancak her İK yönetiminin tercihte dikkate alması gereken en mühim unsur yapı uyumudur. Yapı uyumu; gerçekleştirilen İK etkinliklerinin kurumsal düzenin dinamiklerine, çalışanların nitelik ve nicelik değerlerine, fiziki ve ilkesel şartlarına uygun olmasıdır.

İK etkinlikleri ve organizasyonlarını düzenlemenin mihenk taşı; yapı uyumu kriterinin karşılanmasıdır. Yani her kurumsal etkinlik kendi içinde özgün unsurlarla kurgulanır. Escapist’in profesyonel ve yaratıcı üretimi sayesinde her kurumsal etkinlik programı o kurumun yapı uyumu kriterlerini karşılayabilecek niteliktedir.

Kurum İçi Etkinlik Alternatifleri

Escapist İK etkinliklerinin içeriği; oyunlaştırma, online yarışma ve oyun turnuvaları, oryantasyon deneyimleri, işe alım süreci simülasyonları, kaçış oyunları gibi sayısız alternatifle İK yönetimlerinin belirlediği sınırlar çerçevesinde üretilir ve gerçekleştirilir.

İK etkinliklerinin hedef kazanımları pek çok farklı kategoriye ayrılır. Bazı uygulamalar ve organizasyonlar şirket içi iletişim ve motivasyonun teşviki için kurgulanırken, bazılarında odak nokta tanıtım ve bilgilendirme ya da deneyim kazandırmaktır. Ancak tüm etkinlikler için en önemli uygulama unsuru nitelikli alternatiflere sahip olmaktır.

Escapist; kurum içi etkinlik alternatifleri ve tüm hedef kategorileri için İK yönetimlerine çok yönlü bir hizmet yelpazesi sunar.

Nitelikli İK Yönetiminde Escapist Farkı!

Escapist kurum içi etkinlik modellemeleriyle fiziki ve online etkinliklerinde nitelikli İK yönetimini destekler. Hedef kazanımlar doğrultusunda kurumda yapı uyumu baz alınarak kurgulanan etkinlikler; deneyimden deneyime, yönetimden yönlendirmeye kadar sayısız IK hedefini gerçekleştirmeye katkı sunar. Şirket içi etkinliklerde özgün üretim ve yaratıcılık teşviki Escapist ayrıcalığıyla elde edilebilir.

Fiziki ve online etkinliklerin uygulama detayları en açıklayıcı ve erişilebilir şekilde İK yönetimlerine Escapist tarafından sunulur. Böylece yönetimlerin etkinlik boyunca dinamik takibi ve değerlendirmesi sağlanır. Denetim mekanizması olarak kurgulanan etkinliklerin değerlendirme ölçekleri profesyoneller tarafından hazırlanır ve İK yönetimlerinin bu ölçekler sayesinde şeffaf değerlendirme yapması mümkün olur. Nitelikli İK yönetiminde Escapist etkinliklerinin yüksek verim ve performans farkından yararlanılabilir!

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir