İş Dünyasında Etkinliklerin Önemi

Verimlilik, iş başarısında kilit bir faktördür. Daha az çaba, zaman ve kaynakla daha çok iş yapma becerisini ifade eder. Başka bir deyişle, daha azıyla daha fazlasını yapmakla ilgilidir. Verimlilik, süreçleri kolaylaştırarak ve müsrif faaliyetleri ortadan kaldırarak işletmelerin daha üretken ve karlı olmalarına yardımcı olur. Ayrıca bekleme sürelerini azaltarak ve daha iyi hizmet sunarak müşteri memnuniyetini […]

Escapist; Eğitim ve Performans Analiz Etkinlikleri

escapist ik etkinlikleri

Kurum bünyesinde bulunan çalışanlarınızın hem performanslarını hem eğitim aşamalarını kurumsal oyunlaştırma uygulamaları ile analiz edebilirsiniz. Kişilerin ekip ile uyumunu, takım çalışmasına olan yatkınlığını ve çalışma sürecine olan yaklaşımlarını dışarıdan bir göz olarak görmeyi mümkün kılan eğitim ve performans analiz etkinlikleri, kurum içinde verimli bir iş süreci elde etmeyi mümkün kılar. İşe alım aşaması, oryantasyon süreci […]

Eğlenceli İK Etkinlikleri De Mümkün!

escapist ik etkinlikleri

İnsan kaynakları yönetiminin geleneksel yaklaşımlara olan bakışı, son yıllarda farklı bir çizgiye kaymıştır. Bunun en temel nedenlerinden biri, küresel iletişim ve etkileşim alternatifleriyle birlikte iş dünyasının kendi içindeki etkileşimin de artmış olmasıdır. Öte yandan disipliner çalışma modellerinin geri plana atıldığı, etkileşim ve iletişim imkanlarının odak kabul edildiği eğlenceli alternatifler her geçen gün artmaktadır. IK etkinlikleri […]

Kurumunuza Özel Tasarlanmış Deneyimler

festival ve avm etkinlikleri

Kurum içi yönetimde insan kaynaklarının çeşitli alternatifler denemesi, iletişim ve performans hedeflerini olumlu yönde etkiler. Birbirinden farklı değerlendirme, bir arada üretim, karşılıklı iletişim, gruplar arası rekabet veya bireysel yetenek üzerine kurulu etkinlik; hedef doğrultuda sağlıklı bir zemin hazırlar. İnsan kaynakları bu zemini hem performans ölçümü yapmak hem ekip bağlarını güçlendirmek hem de hedef kazanımlara motivasyon […]

Escapist Ayrıcalığıyla İK Etkinlikleri

İşe Alım Etkinlikleri

İK etkinlikleri temelde kurum içi denetim, motivasyon ve ekip iletişimini teşvik odaklı kurgulanır. Öte yandan etkinliklerin en yaygın kullanım alanları arasında oryantasyon süreçleri ve işe alım deneyimleri de yer alır. Tüm bu hedefler için birbirinden farklı alternatifler ve uygulama konseptleri mevcuttur. Ancak her İK yönetiminin tercihte dikkate alması gereken en mühim unsur yapı uyumudur. Yapı […]

Dijital Çağda İnsan Kaynakları ve Oryantasyon Etkinlikleri

avm etkinlikleri

İnsan kaynakları yönetimi, asli görevleri arasında personel değerlendirme ve performans ölçümleme olan kritik bir çalışma alanıdır. Girdi ve çıktı modellemeleri üzerinden benimsenen eski usul yöntemler, dijital çağda yerini online platform uygulamalarına ve online etkinlik raporlarına bırakarak; değerlendirme kriterlerine yönelik sıfır hata modelini sunmuştur. Escapist’in sunduğu alana özgü online platform ve uygulamaları da yeni nesil dijital […]